Препратки: кър-къръшък, имам баялдъ

Няма как да мине без такива.